Help ons mee met het vertalen van KEEN.WTF!


 • Admin

  Help mee de software te vertalen.

  De volgende dingen moeten nog vertaald worden.


  Enter a list of comma separated usernames to invite to this group


  Bulk Invite


  Session Mismatch


  It looks like your login session is no longer active, or no longer matches with the server. Please refresh this page.


  Bad Request.


  Internal Error.


  You have unsaved changes. Are you sure you wish to navigate away?


  Looks like your connection to %1 was lost, please wait while we try to reconnect.


  Notifications & Sounds


  Incoming message sound


  Outgoing message sound


  Notification sound


  No sound


  You are now watching updates from this category and all subcategories


  You are now ignoring updates from this category and all subcategories


  Flagged post in


  No event history to report


  Assignee


  State


  Work in Progress


  Resolved


  Rejected


  Shared Notes


  Update Flag Status


  Assigned to


  Updated state to


  Updated flag notes


  Flag Details Updated


  Mark unread for all • Global Moderators

  @KEEN zegt in Help ons mee met het vertalen van KEEN.WTF!:

  Help mee de software te vertalen.

  De volgende dingen moeten nog vertaald worden.


  Enter a list of comma separated usernames to invite to this group
  Plaats een lijst met door comma gescheiden gebruikersnamen om ze uit te nodigen voor deze groep.


  Bulk Invite
  Massa uitnodigingen!/ massa uitnodiging / groeps uitnodiging


  Session Mismatch

  Sessie misplaatsing (wist niet zkr)


  It looks like your login session is no longer active, or no longer matches with the server. Please refresh this page.

  Het lijkt er opdat je login status niet langer actief is, of niet langer online is op de server. Probeer aub opnieuw in te loggen


  Bad Request.

  Verkeerde verzoek?


  Internal Error.

  Interne fout


  You have unsaved changes. Are you sure you wish to navigate away?

  Je hebt niet opgelsage veranderingen. Weet je zkr dat je weg wilt van deze pagina?


  Looks like your connection to %1 was lost, please wait while we try to reconnect.

  Het lijkt erop dat je connectie op 1% verloren is gegaan. Een moment geduld a.u.b totdat wij de connectie terug brengen.


  Notifications & Sounds

  Notificaties en geluiden


  Incoming message sound
  Inkomende bericht geluid


  Outgoing message sound

  Uitgaande bericht geluid


  Notification sound

  Bericht geluid / melding geluid?

  Tot zover kwam ik, want moet nu na bed van mezelf hahahah • Volgens mij heeft Davey het al goed gedaan hierboven^


 • Global Moderators

  Enter a list of comma separated usernames to invite to this group
  Vul een lijst is met gebruikersnamen gescheiden met comma’s om deze uit te nodigen voor deze groep.

  Bulk Invite
  Groep uitnodiging

  Session Mismatch
  Verkeerde sessie combinatie

  It looks like your login session is no longer active, or no longer matches with the server. Please refresh this page.
  Het lijkt erop dat je login sessie niet meer actief is of niet langer synchroon is met de server. Ververs de pagina.

  Bad Request.
  Foutief verzoek

  Internal Error.
  Interne Error

  You have unsaved changes. Are you sure you wish to navigate away?
  Je hebt niet opgeslagen wijzigingen aangebracht. Weet je zeker dat je de pagina wilt verlaten?

  Looks like your connection to %1 was lost, please wait while we try to reconnect.
  Het lijkt erop dat je verbinding naar %1 verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.

  Notifications & Sounds
  Notificaties & Geluiden

  Incoming message sound
  Inkomend bericht geluid

  Outgoing message sound
  Uitgaand bericht geluid

  Notification sound
  Notificatie geluid

  No sound
  Geen geluid

  You are now watching updates from this category and all subcategories
  Je kijkt nu naar updates van deze categorie en alle subcategorieën

  You are now ignoring updates from this category and all subcategories
  Je ontvangt geen updates meer van deze categorie en alle subcategorieën

  Flagged post in
  Bericht gemarkeerd in

  No event history to report
  Geen geschiedenis te tonen

  Assignee
  Toekenning?

  State
  Staat

  Work in Progress
  Wordt aan gewerkt

  Resolved
  Opgelost

  Rejected
  Afgewezen

  Shared Notes
  Gedeelde notities

  Update Flag Status
  Markering updaten

  Assigned to
  Toegewezen aan

  Updated state to
  Update status naar

  Updated flag notes
  Update gemarkeerde notities

  Flag Details Updated
  Markeering details geupdatet

  Mark unread for all
  Alles markeren als gelezen

  Zoiets moet het zijn, al zijn sommige dingen wel lastig te vertalen als je de context niet helemaal weet. • @Eximius bedankt :p
  ik was ook bezigjij bent snel:p