Miscommunicatie is een steeds groter probleem aan het worden  • We moeten steeds meer met steeds minder doen. Er worden meer mensen geboren dan dat er komen te overlijden en daardoor moeten bedrijven harder draaien om iedereen te voorzien van allerlei producten. De vraag is duidelijk groter dan het aanbod.

    Doordat alles sneller moet kun je stellen dat er steeds vaker sprake van miscomunicatie in bedrijven en diensten. Door miscommunicatie lopen er steeds meer dingen mis en zijn de gevolgen soms niet meer te overzien.

    Stelling: Miscommunicatie is een steeds groter probleem aan het worden.

    Eens of oneens en waarom ben je het ermee eens/oneens?


Log in to reply