Wanneer flatbewoners klagen over muziek om 20:30 maar zelf wel schreeuwen om 06:00


Log in to reply