Een vraag van een leerling (6) "Waarom zijn sommige dingen verboden?"