Mogen doktoren een uitspraak doen over een bepaalde behandelmethode? • Soms doet een dokter/huisarts wel eens een uitspraak waarin ze uitlatingen doen of dat ze wel of geen voorstander zijn van een bepaalde behandelmethode.

  Tot hoever mogen ze navolging geven aan hun persoonlijke voorkeur in bestaande methoden en wat als je eigen voorkeur daar haaks op staat? • Dat mogen ze niet, ze mogen alleen objectieve info geven over verschillende methodes. • Goed inlezen, daarna bewapend met kennis in discussie gaan met huisarts. • Het probleem is natuurlijk dat iemand met een vak zijn vak niet graag laat voorschrijven door een “leek” die zich toevallig goed ingelezen heeft. • zegt in Mogen doktoren een uitspraak doen over een bepaalde behandelmethode?:

  Het probleem is natuurlijk dat iemand met een vak zijn vak niet graag laat voorschrijven door een “leek” die zich toevallig goed ingelezen heeft.

  Ik denk niet dat dat is wat hij bedoeld. Als jij op de hoogte bent van andere behandelmethoden, dan is het je goed recht dit bij jouw dokter kenbaar te maken. Dat vind ik niets te maken hebben met hem de les voorlezen. Als hij zich absoluut niet kan vinden in je mening argumenten etc dan zijn er nog steeds mogelijkheden. • Een dokter heeft een wetenschappelijke studie gedaan. Ik ga er vanuit dat zijn voorkeur gebaseerd is op wat hij weet uit onderzoek, uiteraard in combinatie met eigen professionele ervaring. Natuurlijk kun je als leek een andere mening hebben, maar ik zou me wel door deskundigen laten adviseren. Je hebt de mogelijkheid om je eigen arts te kiezen in Nederland, dus je bent als patiënt vrij om een arts te vinden die aansluiting vindt bij je voorkeur. Als die arts er niet is, zou ik me nog eens achter de oren krabben. • Ik ga ervan uit dat een voorkeur van een arts gebaseerd is op ervaring en kennis en niks anders. • Mijn ervaring met huisartsen is dat ze van alles een beetje weten en het specialistenwerk aan de specialisten (zouden moeten) overlaten. Als jij een specifieke behandeling wilt en een huisarts adviseert je dat niet te doen, zal daar een reden voor zijn en zou ik zeker een second opinion nemen (liefst van een specialist betreffende je aandoening) ipv bv zelf internetdokter te spelen.

  Internetdokter spelen is enkel interessant als je huisarts nooit ergens van gehoord heeft en niet als je huisarts de behandeling kent en je deze afraadt. De kans dat je huisarts een specifieke behandeling aanraadt, omdat hij/ zij daar centjes mee verdient en met de andere niet, of dat je voor de andere helemaal niet verzekerd bent, even buiten beschouwing gelaten.