Uiteraard niet de hele musical van de Klokkenluider van de Notre Dame