Valt me nu pas op dat de staart van Pikachu aan het eind zwart is


Log in to reply